Drept penal .

• asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală (Poliţie, Parchet, D.N.A., DIICOT); • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată; • asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor; • asistenţă juridică în procese penale • asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.

Read More…

Drept civil .

•consultanţă curentă; •redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile; •redactare/avizare orice alte acte juridice civile; •certificare acte juridice civile; •certificare copii după acte diverse; • asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură etc.); • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice; • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public; • obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice; • recuperare debite; • asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură; • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită; • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase; • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj; • mediere conflicte, conciliere; • arbitraj privat ad-hoc; • asistenţă în cadrul negocierilor; • asistenţă şi reprezentare în faţa oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţională

Read More....

Drept comercial .

• înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) şi asociaţii familiale; • autorizare persoane fizice; • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale; • redactare şi certificare acte adiţionale; • înregistrare menţiuni; • înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.; • reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului; • asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare; • asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială; • asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare; • asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic; • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale; • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control; • consultanţă juridică în activitatea curentă; • redactare/avizare contracte comerciale; • asistenţă în cadrul negocierilor; • recuperare creanţe comerciale; • asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale; • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită; • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase; • arbitraj comercial ad-hoc; • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial; • mediere conflicte, conciliere;

Read More…

Domenii de activitate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.